S Ł O W O    P O D Z I Ę K O W A N I A

PO DIECEZJALNYM ODPUŚCIE KU CZCI NMP BOLESNEJ
PANI SKRZATUSKIEJ  MATKI MIŁOŚCI ZRANIONEJ I NASZEJ NADZIEI

W załączniku SŁOWO PODZIĘKOWANIA PO DIECEZJALNYM ODPUŚCIE   
KU CZCI NMP BOLESNEJ PANI SKRZATUSKIEJ MATKI MIŁOŚCI ZRANIONEJ I NASZEJ NADZIEI.
<<link do załącznika>>

Menu