Drogi Darczyńco, możesz złożyć dobrowolną ofiarę
na funkcjonowanie parafii oraz na utrzymanie naszej świątyni
poprzez jeden z poniższych sposobów:

Datki na kościół

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

07 8935 0009 0000 0723 2000 0010.

Menu