W piątek 26 maja o godz. 18:00 naszej młodzieży

sakramentu bierzmowania udzielił ks. biskup Edward Dajczak.
Módlmy się za naszą młodzież, aby dobrze przeżyła ten sakrament. 

 

 

 

 

Menu