PLAN PROWADZENIA RÓŻAŃCA na rok 2024

Różaniec codziennie przed mszą św.
od 01.02.2024 do 31.12.2024r.
co tydzień prowadzi inna róża.

 

                    LUTY  2024

Od   01.02.2024    Do 03.02.2024.       Róża  8

Od   05.02.2024    Do 10.02. 2024.      Róża 12/męska/

Od  12.02.2024     Do 17.02. 2024.      Róża 14

Od  19.02.2024     Do 24.02.2024.       Róża 1

Od  26.02.2024     Do 02.03.2024.      Róża 2

 

                               MARZEC  2024

 Od   04.03.2024   Do    09.03.2024.    Róża 3

Od   11. 03.2024   Do    16.03.2024.    Róża 4

Od   18. 03.2024   Do    23.03.2024.    Róża 5

Od   25.03.2024    Do    27.03.2024.    Róża 6

                                   KWIECIEŃ   2024

 0d    02.04.2024  Do     06.04.2024     Róża  7

 Od   08.04.2024   Do     13.04.2024     Róża 8

 Od   15.04.2024   Do     20.04.2024     Róża 12/męska/

 Od   22.04.2024   Do     27.04.2024     Róża 14

 Od   29.04.2024   Do     30.04.2024     Róża 1

LIPIEC  2024 

 Od    01.07.2024  Do     06.07.2024     Róża 2

 Od    08.07.2024  Do     13. 07.2024    Róża 3

 Od    15.07.2024  Do     20.07.2024     Róża 4

 Od    22.07.2024  Do     27.07.2024     Róża 5

 Od    29.07.2024  Do     03.08.2024     Róża 6

                           SIERPIEŃ    2024 

 Od    05.08.2024  Do     10.08.2024     Róża  7

 Od    12.08.2024  Do     17.08.2024     Róża  8

 Od    19.08.2024  Do     24.08.2024     Róża 12/męska/

 Od    26.08.2024  Do     31.08.2024     Róża  14

                                WRZESIEŃ    2024 

 Od    02.09.2024   Do    07.09.2024     Róża  1

 Od    09.09.2024   Do    14.09.2024     Róża  2

 Od    16.09.2024   Do    21.09.2024    Róża 3

 Od    23.09.2024   Do    30.09.2024    Róża  4

                                 GRUDZIEŃ      2024

  Od   02.12.2024   Do     07.12.2024    Róża  5

  Od   09.12.2024   Do     14.12.2024    Róża  6

  Od   16.12.2024   Do     21.12.2024    Róża  7

  Od   23.12.2024   Do     31.12.2024    Róża  8

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GR U D Z IE Ń    2023

                   OD  01.12.2023          DO       02.12.2023           RÓŻA  3
                   OD  04.12.2023          DO       09.12.2023           RÓŻA  4
                   OD  11.12.2023          DO       16.12.2023           RÓŻA  5
                   OD  18.12.2023          DO       23.12.2023           RÓŻA  6
                   OD  27.12.2023          DO       30.12.2023           RÓŻA  7

Menu